header-banner

Актуализирана терминология, свързана със загубата на слуха

загуба на слуха

С развитието на правата на хората с увреждания и все по-голямото разпространение на проблемите със слуха се появява нова и променяща се терминология. Тя може да бъде объркваща. Много термини и фрази описват едно и също нещо. Това може да бъде трудно, особено ако някой не страда от тежка загуба на слуха. Сега ще Ви представим някои от най-разпространените термини, техните значения и дали са обидни или не.

Тежко чуване

В САЩ широко разпространената фраза за някой, който страда от лека до умерена загуба на слуха е „тежко чуване“. В Обединеното кралство фразата се приема за остаряла. Хората в Англия използват тази фраза, когато това се отнася за приятел или роднина. Обаче, това означава, че терминът „тежко чуване“ обикновено се използва за загуба на слуха при възрастните. Терминът не се използва за млади хора, които страдат от загуба на слуха.

Все пак понятието е правилно, когато се отнася за човек , страдащ от загуба на слуха, и има други думи, които са по-обидни. Така че в определени ситуации се използва терминът “тежко чуване”.

Намален слух

Използването на термина „намален слух“ е проблематично и може да се приеме като дискриминационно. Той загатва, че някой, който страда от загуба на слуха е с физически недъг или с намалена работоспособност, а не е инвалид. Ако използвате терминът „ с намален слух“ е много вероятно да засегнете обществото на глухите или вероятно други глухи хора. Обаче, Вие можете да срещнете фразата „с намален слух“ в медицински брошури, формуляри за помощи и други официални документи, които трябва да бъдат актуализирани. Тя произлиза от първоначалния термин „сензорни нарушения“, отнасящ се за зрението или слуха. Обаче този тип терминология е неучтив и неприятен за хора, които не искат да приемате техните различия като недъзи.

Човек със загуба на слуха

Друга фраза, която ще видите е „човек със загуба на слуха“ или някой „ със загуба на слуха“. „Загуба на слуха“ е медицински термин, използван за постоянно увреждане на слуха. Някои хора няма да използват този термин, за да назоват своето или на някой друг увреждане на слуха. Този термин е широко разпространен около здравни, правителствени, благотворителни кампании и такива, свързани със загубата на слуха. 

Частично глух

Когато човек, страдащ от лека до тежка загуба на слуха, все още има някакъв слух, може да се използва терминът „ частично глух“. Не много хора го използват, освен ако нямат увреждане на слуха (или загуба на слуха) на едното ухо. Едностранната загуба на слуха често се свърза с частична глухота. Този термин е технически верен за човек, който страда от лека до тежка загуба на слуха.

Глух

За човек, който се класифицира като тежко чуващ, все пак е трудно да се използва фразата: „Аз съм глух“. Тя може да се окаже неправилна или обидна. Да сте глух може да означава много неща - от лека загуба на слуха до пълна загуба.

В крайна сметка, е по-добре да се казва „ Аз съм глух“, когато сте сред хора, които не разбират какво означават увреждане и загуба на слуха. Бъдете по-конкретни с тези, които разбират. Ако не сте сигурни и не искате да сте груби,  винаги може да направите сравнение с Вашите приятели, страдащи от загуба на слуха или такива, които тежко чуват. В крайна сметка ако Вие говорите или пишете за някой друг, най-доброто решение е да ги попитате как предпочитат да бъдат описвани.