header-banner

REM настройка на слухови апарати | Как се прави?При първото поставяне на слухов апарат лекарят извършва няколко проверки на устройството. На първо място, той ще направи измервания на "истинското ухо". Така се проверява дали слуховият апарат работи в ухото ви според определените спецификации. Измерването не отнема много време и трябва да се проведе, за да се гарантира, че слуховият апарат работи според предписанието.

И така, какво представляват "реалните измервания на ухото" (или REM)? 

По същество това са електронни измервания на слуховия апарат, които се извършват, докато той е поставен в ухото ви. Те се правят, за да се провери дали устройството изпълнява назначеното за нивото на слуха ви предписание. Това означава, че вашият слухопротезист измерва доколко добре слуховият апарат е програмиран спрямо степента на загуба на слуха ви.

REM са единственият начин да се провери дали слуховият апарат върши работата си.

Има два различни начина за провеждане на този вид проверка. И при двата вида се изисква да седнете пред високоговорител и да ви бъдат поставени тънки сонди в ушите.

Метод 1: Усилване на мощността

При REMs Insertion Gain тънка сонда се поставя в ухото ви, приблизително на мястото, където е разположен слуховият ви апарат. Вашият лекар ще пусне кратък звуков сигнал през високоговорителя и ще измери резонанса на ушния ви канал, без слуховия апарат да е в ухото ви. Ухото на всеки човек е различно (можем да използваме ухото си вместо пръстови отпечатъци, тъй като всички имаме своя индивидуална форма!) и Insertion Gain използва тази информация, за да провери способността на слуховия ви апарат и дали той отговаря на целите на предписанието.

След като бъдат направени измерванията, слуховият ви апарат ще бъде поставен в ухото ви, като сондата все още бъде на мястото си, и ще бъде пуснат същият кратък звук. Технологията в програмата Insertion Gain ще вземе предвид естествения резонанс на ушния канал от първото измерване и след това ще изчисли мощността на слуховия апарат, докато той работи в ухото ви.

Метод 2: Картографиране на речта в реално време

При Mapping Live Speech се използва речеви стимул, за да се измери как слуховият апарат работи в ухото. Може да се използва предварително записан "речеви сигнал" или действителният глас на близък човек (съпруг/съпруга, член на семейството, приятел). Това е отличен метод за вашите близки да видят как слуховият апарат реагира на техния глас в ухото ви - той ги включва в процеса. При този метод не е необходимо да се прави първо измерване само на качествата на ушния канал без поставянето на слуховия апарат. Картографирането на речта в реално време обикновено е предпочитаният метод, тъй като всички адаптивни функции на слуховия апарат могат да бъдат активни по време на измерването.

Какво означава всичко това?

И при двата метода резултатите се показват на екран, така че можете да наблюдавате внимателно как вашият лекар прави корекции и как всъщност работи слуховият ви апарат.

След като се направи звуковата проба със слуховия апарат в ухото ви, специалистът ще определи дали изходът на слуховия апарат отговаря на предписаната цел. Ако това не е така, той ще направи някои настройки на слуховия апарат, за да подобри работата му в ухото ви. За да контролира процеса, ще ви попита дали ви харесва звука от промените в програмирането. Например, ако слуховият ви апарат отговаря на предписаната цел, но звучи прекалено силно, тихо или с ехо, трябва да кажете на лекаря, за да може той да направи корекции, които да подобрят звука спрямо вашите нужди и предпочитания.

Когато и вие, и вашият консултант сте доволни от резултата, ще може да започнете да носите слуховия си апарат. След като носите устройството известно време, трябва да се върнете за контролно посещение и да уведомите консултанта си, ако имате някакви проблеми. Той може да ви зададе уточняващи въпроси или да извърши други тестови изследвания на речта ви, със и без слухови апарати. Въз основа на вашите сведения може да се наложи вашият лекар да направи допълнителни настройки и евентуално да проведе ново изследване. Всичко това е част от процеса на проверка и валидиране на вашия слухов апарат - и помага да се гарантира, че ще имате успех с него. Имайте предвид, че реалните измервания на ушите ова са жизненоважна част от процеса на настройване на устройството, затова трябва да сте сигурни, че вашият консултант следва процедурата.