header-banner

Световен ден за безопасност и здраве на работното място; Защита на слухаСветовен ден за безопасност и здраве на работното място

28.04 е световен ден за безопасност и здраве на работното място. Защитата на слуха е важен аспект, който трябва да се вземе предвид, когато се говори за условията по време на работа. От 2003 г. Обединените нации отбелязват всяка година световния ден за безопасност и здраве на работното място. Целта е да се привлече вниманието на хората за опасностите, които може би крие работното им място. Този ден се отбелязва и почита от международната трудова организация на ОН с главна квартира Женева.

Защита на слуха

Причината, поради която защитата на слуха трябва да бъде включена в Световния ден за безопасност и здраве на работа е, защото увреждането на слуха от злополуки и инциденти на работното място са често срещани. В повечето случаи те могат да се избегнат. В миналото много хора са губели слуха си заради работата в шумна среда, като мелниците за памук. Те били толкова шумни, че работниците развили жестомимичен език, за да общуват помежду си на работното място. Те не са подозирали за опасностите и впоследствие са си загубвали слуха. Техният живот би бил по-различен ако са използвали слухова защита.

Сега ситуацията е много по-различна, защото ние вече сме наясно относно загубата на слуха, причинена от шум. Задължение на работодателя е да осигури безопасно работно място. Ако нивата на звук са високи,  трябва винаги да бъдат осигурени тапи за уши или други слухови защитни средства.

Нива на звук

Според Центъра за Контрол и превенция на болести (ЦКПБ), звукът се измерва в децибелиШептенето е около 30db, нормалният разговор е около 60db и работещ двигател на мотоциклет е около 95 db. Шум над 70db в продължение на дълъг период от време ще започне да вреди на Вашия слух. Висок шум над 120db може да причини незабавна загуба на слуха Ви.

Вие бихте си помогнали, като предпазите слуха си на работното място. Следете за потенциални заплахи за слуха си, като изтеглите приложение на Вашия телефон за измерване нивото на шум. Ако имате съмнения, носете предпазни средства като тапи за уши, защото ако веднъж се увреди, Вашият слух не може да се възстанови.