header-banner

Как да чуваме по-лесно в шумна обстановка?Независимо дали страдате от загуба на слуха или не, в някои ситуации е по-трудно да чувате добре, отколкото в други. Шумни ресторанти, градски улици и големи социални събирания са само няколко примера. В тези ситуации ще искате да разполагате с пълен арсенал от инструменти, за да разберете възможно най-много от разговора.

Затова не забравяйте, че не чувате само с ушите си... очите и мозъкът Ви също са от решаващо значение за разбирането на това, което хората казват. Сега, когато можете да чувате по-добре благодарение на слуховия си апарат, е важно да не пренебрегвате ролята на очите и мозъка си за повишаване на разбирането.

Изследванията показват, че до 80% от комуникацията се осъществява невербално. Със загубата на слуха вероятно сте усъвършенствали много от тези невербални умения, като сте се вглеждали в позата, жестикулирането и четенето по устните

За да чувате по-добре с очите си...

  • Погледнете говорещия човек.
  • Уверете се, че виждате лицето му.
  • Обърнете внимание на жестовете му.

Мозъкът Ви също играе важна роля за разбирането на казаното, като използва контекстуални сигнали и се концентрира. Тъй като речта често е излишна, можете сравнително лесно да попълните липсващите думи, като използвате мозъка си. 

За да чувате по-добре с мозъка си...

  • Съсредоточете се върху това, което искате да чуете
  • Обърнете внимание на разговора
  • Искайте разяснения, когато не разбирате
  • Опитайте се да изключите фоновия шум с помощта на реверсивно слушане

Реверсивно слушане

Спомняте ли си как сте проследявали разговорите преди да се е наложило да използвате слухов апарат?  Можехте магически да "заглушите" човека, който седи точно пред Вас, за да чуете разговора до Вас. Това се случва благодарение на силата на концентрацията.

Сега, когато имате слухов апарат, ще започнете отново да чувате тези странични разговори (и някои фонови шумове). Но каквото и да правите, не регулирайте силата на звука, тъй като това няма да Ви помогне. Трябва да приложите това, което наричаме "реверсивно слушане", за да се концентрирате върху разговора пред Вас и да " заглушите" страничните разговори или фоновия шум. Подобно на всяко друго умение, колкото повече се упражнявате, толкова по-лесно и по-добре ще го усвоявате с течение на времето.

Но най-важното е да се отпуснете и да помните, че дори хората с перфектен слух имат проблеми с разбирането на разговори в шумна среда. Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от допълнителна подкрепа, за да подобрите способността си да чувате в трудни ситуации, потърсете аудиолог, който да Ви помогне.