header-banner

Как се разчитат резултатите от аудиограмата?Аудиограмата е графика или табличка, която показва резултатите от изследването на слуха Ви. Първоначално може да изглежда като куп недешифрируеми линии и символи, но след като се научите как да разчитате и интерпретирате аудиограмата си, по-добре ще разбирате загубата на слуха си. 

Аудиограмата проверява способността за чуване

Целта на аудиометричното изследване е да се измери способността Ви за чуване в различни честоти във всяко ухо. Това изследване създава графика, наречена аудиограма.

Праг на чуване

Аудиограмата нанася прага Ви на чуване в различни честоти и тонове, в тиха среда за слушане. Праг на чуване се определя като най-тихият звук, който можете да засечете около 50% от времето. Така че не бъдете учудени, ако смятате, че сте „пропуснали“ някои от звуците.

Важно е да се помни, че аудиограмата е качествена, не количествена. Тя използва специфична числова система, за да измери остатъчната способност за чуване в тихи стаи; не описва субективно качеството на способността Ви да чувате. Също не може да засече, ако имате скрита загуба на слуха.

Как да разчитате аудиограма

Когато погледнете графиката на аудиограмата, ще видите две оси:

Хоризонталната ос (х-оста) представя честотата (тона) от най-ниска към най-висока. Най-ниската изследвана честота обикновено е 250 херца (Hz), а най-високата обикновено е 8000 Hz. Може да си представите оста за честотата като ключовете на пиано, при което звуците стават по-високочестотни, докато преминавате отляво надясно. Повечето реч попада в диапазона 260 до 6000 Hz , като гласните са измежду най-ниските честоти, а съгласните – измежду най-високите честоти.

Вертикалната ос (оста у) на аудиограмата представлява интензитета (шумността) на звука в децибели (dB), като най-ниските нива са на върха на графиката. Въпреки че горната лява част на графиката е отбелязана като -10 dB или 0 dB, това не представлява липсата на звук. Нула децибела всъщност представлява най-ниското ниво на звук, което средностатическият човек с нормален слух ще чуе, за всяка дадена честота (всъщност, това е нормална крива, която е била изравнена).

Какво означават символите на аудиограмата?

Използват се няколко различни символа, за да се посочат праговете на аудиограма, в зависимост от специфичните условия на изследване. Изследването със слушалки се нарича изследване на въздушната проводимост, понеже звукът трябва да премине през въздуха на ушния канал, за да достигне до вътрешното ухо. Резултатите за въздушната проводимост за дясното ухо се бележат с червено „О“, а резултатите за лявото ухо се бележат със синьо „Х“. Изследването на костната проводимост, при което устройство се поставя зад ухото, за да пренася звук чрез вибрацията на мастоидната кост, се отбелязва със символ „[“ или „<„.

Важно е да разберете, че отговорите от лявото ухо са представени в синьо, а тези от дясното ухо – в червено. Всеки символ на графиката представя прага Ви за дадена честота. След като се измерят и поставят на графиката всички прагове, те биват свързани, за да създадат лесни за разчитане прави за лявото и дясното ухо.

Ако двете прави се припокриват, загубата на слуха се счита за симетрична, или еднаква и в двете уши. Ако линиите не се припокриват, загубата на слуха се счита за асиметрична, което означава, че ушите Ви имат различни степени на загуба на слуха.

Какъв е нормалният слух на аудиограма?

Нормалната способност за чуване се представлява защрихованата област над линията на 25 dB, която пресича графиката отляво надясно. Ако символите за праговете на чуваемост попадат в защрихованата област, способността Ви за чуване се приема за попадаща в нормални граници. Всички символи под тази защрихована област, обаче, посочват загуба на слух в тези честоти.

Лекарят Ви ще класифицира степента на загубата на слуха, или тежестта, от мястото, на което попадат символите на графиката. Загубата на слуха често се класифицира като много лека, лека, умерена, умерена до тежка, тежка или пълна. Те също ще опишат модела на графиката – плосък, наклонен, издигащ се.

Пространството между нормалната област на чуване и праговите символи представлява всички звуци, които пропускате, поради загубата на слуха си. Колкото по-голямо е това пространство, толкова повече звуци не чувате. При повечето хора със загуба на слуха, слуховите апаратчета могат да са решение, което да попълни празнината и да върне звуците, които пропускат.

Какво е нормално ниво на чуване на аудиограма?

Възрастните се определят като притежаващи нормален слух, ако отговорите им посочват, че чуват звуци между 0 и 25 децибела по диапазона на честотите. Децата се определят като притежаващи нормален слух, ако отговорите им са между 0 до 15 децибела по диапазона на честотата.

Пазете копие на аудиограмата си и резултатите от други изследвания

След посещението си в слуховия център, лекарите ще Ви предоставят документи за посещението Ви. Ако не се включват в тях, изискайте копие на резултатите от аудиометрията си. Не само тези резултати ще Ви служат като рецепта, но и като основа за Вас и лекаря Ви да наблюдавате всички промени в слуха си в бъдеще.