header-banner

Внезапна невросензорна загуба на слухаВнезапната невросензорна глухота (SSD) или внезапната невросензорна загуба на слуха (SSHL) е нарушение на слуха, което настъпва внезапно - както подсказва името. Загубата на слуха обикновено се проявява само в едното ухо, във вътрешната му част. Често хората, страдащи от това състояние, усещат внезапна и забележима промяна в слуха си или се събуждат с увреждане на слуха, което не е било налице предишната нощ. 

Понякога непосредствено преди да настъпи нарушението на слуха, се чува силно "пукане". Внезапната загуба на слуха обикновено е мигновена, но нивото на слуха може да се понижи постепенно за период от 72 часа. Данните сочат, че до 6 на 5000 души годишно са засегнати от внезапна невросензорна глухота. Въпреки това много случаи не се регистрират, така че броят им може да е по-висок.

Внезапната невросензорна глухота не е загуба на слуха в средното или външното ухо и се счита за спешно медицинско състояние - затова трябва да се потърси незабавно лечение. Съществуват методи за лечение, които могат да спрат прогресирането на състоянието или дори да спасят слуха Ви. Незабавното провеждане на изследване на слуха, което да установи дали загубата на слуха е сензорна (във вътрешното ухо - кохлеята или слуховите нерви са увредени) или кондуктивна (загуба на слуха във външното или средното ухо), ще помогне да се назначи лечение.

Внезапната невросензорна глухота възниква във вътрешната част на ухото и може да доведе до трайна загуба на слуха, следователно, ако загубата на слуха е от този тип, е необходимо незабавно лечение.

Причини за възникването на внезапна невросензорна глухота

Знаем, че поражението настъпва някъде във вътрешната част на ухото и обикновено се проявява само в едното ухо. Възможно е да става въпрос за проблем в кохлеята или в слуховите нерви. Някои възможни причини, които създават усещане за внезапна загуба на слуха, включват:

 • Вирусна или бактериална инфекция
 • Съдово заболяване
 • Неврологични състояния
 • Захарен диабет
 • Ототоксични лекарства
 • Шумова травма
 • Травма на главата
 • Баротравма
 • Идиопатична (с неизвестна причина)
 • Двустранна - загуба на слуха и в двете уши - рядко срещана и може да бъде причинена от автоимунни заболявания, травма или други съдови заболявания.

Симптоми, които може да изпитвате

 • Силно пукане, след което внезапно изчезване на слуха
 • Не можете да чувате звука от една от слушалките си или не чувате ясно с едното си ухо при разговор по телефона, въпреки че предишния ден сте чували добре с това ухо.
 • Разговорите звучат приглушено
 • Фоновият шум затруднява чуването
 • Звънене или бръмчене (тинитус) в засегнатото ухо
 • Проблеми с равновесиет

Оценка и лечение

При внезапна загуба на слуха е необходимо да се направи изследване, за да се определи видът на заболяването.

Снемане на анамнеза 

Лекарят или аудиологът може да снеме задълбочена анамнеза спрямо наличните симптоми, за да определи дали загубата е била внезапна и преди колко време е била забелязана промяна в слуха. Постепенната загуба на слуха може да е в резултат на вече съществуващо заболяване, така че този въпрос следва да бъде изяснен. Необходима е предишна медицинска анамнеза, за да се установи дали пациентът приема ототоксични лекарства, дали има автоимунни или съдови заболявания, дали съобщава за диабет, дали наскоро е бил изложен на шум или е имал травма на главата, или има друго състояние, което може да доведе до появата на това състояние.

Изследване на слуха

Изследването на слуха е необходимо, за да се определи дали загубата е невросензорна и за да се изключат фактори като наличие на прекомерно количество ушна кал или течност в средното ухо. След като се установи невросензорна загуба на слуха, е необходимо незабавно лечение. Най-често срещаната форма на лечение е прилагането на курс от кортикостероиди. При някои хора това е ефикасно и при тази форма на лечение може да се наблюдава възстановяване на нормалните или близки до нормалните нива на слуха. Различни фактори влияят върху успеваемостта на това лечение, включително възрастта на пациента, степента на загуба на слуха и дали се наблюдават проблеми с равновесието.

Устройства за подпомагане

Ако слухът не може да бъде спасен напълно, има устройства, които могат да подпомогнат засегнатото ухо. В зависимост от изразеността на загубата на слуха и от резултата на лицето от теста за говорна диференциация, различни устройства могат да помогнат. При по-тежка загуба на слуха би могло да се препоръча поставянето на кохлеарен имплант. При по-леки случаи обикновено са подходящи слухови апарати или помощни слухови устройства.

Незабавни действия

Ако вие или някой ваш познат подозирате, че страдате от внезапна невросензорна загуба на слуха, незабавно потърсете лечение. Хората често отдават необяснимата си изненадваща слухова недостатъчност на доброкачествени фактори, като ушна кал или инфекция в средното ухо. Състоянието обаче изисква спешна медицинска помощ и лечението трябва да се потърси възможно най-рано - това подобрява шансовете за възстановяване на част или на целия Ви слух. Обадете се на Вашия лекар и незабавно направете оценка на слуха си. Ако това не е възможно, отидете в най-близкото спешно отделение за изследване и лечение.